Forgot login? | Register


Pretraga pojmova
Počinje sa Sadrži Tačan naziv

D

Pojam Definicija
Direktni troškovi

(engl. Direct Costs) Troškovi koji su direktno povezani sa realizacijom nekog projekta i koji su obično svrstani u određene kategorije u budžetu koji je odobren nekim grantom. Tu spadaju sljedeće vrste troškova: lični troškovi, razne vrste doprinosa, konsultanti, putovanja, oprema, razne vrste potrepština i materijala, troškovi izdavanja publikacija, organizovanja seminara itd.

Vidjeti takođe: Grant

Glossary 2.7 uses technologies including PHP and SQL

DELEGACIJA EVROPSKE UNIJE
U BOSNI I HERCEGOVINI
UNDP BiH
Anketa
Portal Ngo.ba posjećujem: