Forgot login? | Register
UG roditelja maloljetne/malodobne djece, Sarajevo (urmidubih)

Kontakt informacije

UG roditelja maloljetne/malodobne djece, Sarajevo (urmidubih)
Adil Žigić
Grbavička 6/5
71000
Sarajevo
033/649-689
033/649-689

Dodatne informacije

- Preventiva i kurativa maloljetnicke delikvencije i svih oblika maloljetnicke destrukcije
- Edukacija roditelja i maloljetne djece o ne nasilnickom ponasanju u porodici i van porodice
- Roditelji i maloljetna djeca
- Bosna i Hercegovina
- Edukacija, preventiva i kurativa maloljetnicke delikvencije i svih oblika maloljetnicke destrukcije
- "Identifikacija uzroka maloljetnicke delikvencije u Bosni i Hercegovini u 2008.god.edukacija roditelja po pitanju nasilja u porodici".
- "Faktori rizika maljetnickog kriminaliteta i delikvencije sa akcionim planom za Bosnu i Hercegovinu".
- Prevencije maloljetnicke delikvencije.
- "Identifikacija uzroka maloljetnicke delikvencije u Bosni i Hercegovini u 2008.god.edukacija roditelja po pitanju nasilja u porodici"
- Identifikacija uzroka maloljetnicke delikvencije za 2009.god.
- Resocijalizacija lica koja su pocinila teska krivicna djela,
- Prelazak u fazu djelovanja u samoj preventivi i kurativi maloljetnicke delikvencije,
- Formiranje mobilnih timova sa cijem pravovremenog preveniranja maloljetnicke delikvencije od strane strucnih timova u cijem sastavu su sociolozi, psiholozi, neuropsihijatri, defektolozi, socijalni radnici i dr.
- Vlada Kantona Sarajevo.
- OSCE,
- klub Sensei,
- SOS-kinderdorf,
- UG pokret "Majke enklave Srebrenica i Žepa",
- Gender centar Vlade RS,
- Udruzenje paraplegicara i oboljelih od djecije paralize Kantona Sarajevo,
- Asocijacija za seksualno i reproduktivno zdravlje mladih,
- Vlada Kantona Sarajevo,
- Uprava grada Sarajeva.

Objavljeni sadržajiThis user has no published articles.

Galerija
No Items published in this profile gallery
 

DELEGACIJA EVROPSKE UNIJE
U BOSNI I HERCEGOVINI
UNDP BiH
Anketa
Portal Ngo.ba posjećujem: