• Šta je za tebe civilno društvo?Pronađi svoj odgovor!

  • Šta je za tebe civilno društvo?CIVILNO DRUŠTVO ČUVA PRIRODU?

  • Šta je za tebe civilno društvo?Civilno društvo mi pomaže da bolje živim?

  • Šta je za tebe civilno društvo?Saradnik lokalnih vlasti?

Javni poziv za izražavanje interesa jedinica lokalne samouprave u Bosni i Hercegovini za učestvovanje u projektu Jačanje lokalne demokracije/demokratije IV - LOD IV

JAVNI POZIV ZA IZRAŽAVANJE INTERESA JEDINICA LOKALNE SAMOUPRAVE U BOSNI I HERCEGOVINI ZA UČESTVOVANJE U PROJEKTU JAČANJE LOKALNE DEMOKRACIJE/DEMOKRATIJE IV  - LOD IV

 Projekat „Jačanje lokalne demokracije IV - LOD IV“ finansira Evropska unija iz Instrumenta za pretpristupnu pomoć (IPA) u vrijednosti od 2 miliona eura, a sprovodi Razvojni program Ujedinjenih nacija (UNDP) u Bosni i Hercegovini (BiH).

 LOD IV poziva jedinice lokalne samouprave (JLS), koje nisu učestvovale u jednoj od prethodnih faza LOD projekta, da izraze interes za učestvovanje u sprovođenju projekta i pružanju podrške organizacijama civilnog društva (OCD). Svrha ovog poziva za izražavanje interesa je odabir najviše šest partnerskih JLS iz BiH kojima će biti obezbjeđena tehnička pomoć i izgradnja kapaciteta sa ciljem jačanja međusobnih odnosa i održivog dijaloga sa civilnim društvom, kao i podrška u daljem razvoju i usavršavanju transparentnih mehanizama za raspodjelu sredstava namijenjenih za projektno finansiranje OCD-ova.

 Podnošenje prijava i rokovi

 LOD IV poziva jedinice lokalne samouprave da učestvuju u ovom pozivu za izražavanje interesa pod uslovom da ispunjavaju opće uslove za odabir koji su opisani u Smjernicama za podnosioce prijava. Kompletan materijal, uključujući Prijavni obrazac, je dostupan na: http://www.ba.undp.org.

 Mole se JLS, koje se prijavljuju na poziv, da dostave sve dokumente za prijavu u zapečaćenoj koverti, u dva originalna primjerka u štampanoj formi, i u jednom elektronskom primjerku (CD ili USB), putem preporučene pošte, privatne poštanske usluge ili lično, najkasnije do 02.10. 2014. godine do 17:00 sati, na adresu:

              UNDP BiH 

Projekat „Jačanje lokalne demokracije/demokratije IV (LOD IV)“

Zgrada Ujedinjenih nacija 

Zmaja od Bosne bb 

71000 Sarajevo 

Bosna i Hercegovina

 Prijave na učešće podnešene na druge načine (npr. faks ili email) neće biti uzete u razmatranje.

 Dodatne informacije i elektronske verzije Smjernica, te pripadajućih prijavnih dokumenata, su dostupne na sljedećim web adresama:

http://procurement-notices.undp.org/view_notice.cfm?notice_id=17962                  www.sogfbih.ba              www.alvrs.com               

 

Otvoreni dani, tokom kojih će zainteresirani moći dobiti dodatne informacije i pojašnjenja vezana za uslove poziva, će biti organizirani na nekoliko lokacija širom BiH, a tačne informacije o ovome će biti naknadno objavljene na http://www.ba.undp.org.

 Za dodatne informacije i pojašnjenja molimo vas da zahtjeve uputite pismenim putem na fax: 033 552 330 ili elektronskom poštom: Ova adresa el. pošte je zaštićena od spambotova. Omogućite JavaScript da biste je vidjeli. . Odgovori na pitanja će vam biti dostavljeni u pisanoj formi u roku od tri radna dana po prijemu istih.